Юридическая литература

Украинская и зарубежная

подарочная литература

большой выбор

Корзина

Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України

 • Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України
 • Издательство: Юрінком Інтер
 • ISBN: 978-966-667-726-9
 • Кіль-ть сторінок: 472
  Рік видання: 2018
  Автор: Грабовська О. О.
  Тип книги: Монографія
 • 385.00грн.

Основною метою представленої роботи є комплексне дослідження інституту доказування у цивільному процесі, для чого аналізуються історичні джерела цивільного процесуального права, системно розкривається генеза розвитку наукових уявлень про зміст доказування та доведення, феномен пізнання процесів і явищ, предмет доказування, права та обов’язки суб’єктів доказування, функції суду, пов’язані із встановленням фактів і обставин. Досліджено  концепт доказу як інструментарію доказування та доведення фактів і обставин. Розкрито вплив основоположних функціональних принципів цивільного процесуального права на реалізацію прав та обов’язків у доказуванні,  встановлено їх взаємодію тощо. У роботі аналізуються новації ЦПК України в сфері цивільного процесуального доказування, в редакції 2017 р., розкриваються перспективи їх впливу на підвищення ефективності захисту прав, свобод чи інтересів у порядку цивільного судочинства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, практикуючих юристів.