ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства

  • Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства
  • Издательство: Право
  • ISBN: 978-966-521-663-6
  • Колектив авторів: Хуторян Н. М., Шуміло М. М.
    Рік видання: 2015
    Тип книги: Монографія
  • 195.00грн.

У монографії досліджено поняття правозастосування у трудовому та пенсійному праві, визначено основні складові та розглянуто його основні принципи. Значна увага приділена проблемним питанням застосування трудового та пенсійного законодавства. Встановлено, що сучасний стан трудового законодавства не відповідає сучасним викликам розвитку держави, економіки та суспільства. З урахуванням існуючої судової практики розглянуто актуальні питання укладення, зміни та припинення трудового договору; досліджено правове регулювання вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; зосереджено увагу на проблемних аспектах правозастосування, серед  яких і недосконале законодавство, яке потребує своєї модернізації, і помилкове трактування норм закону тих, хто його застосовує. Проведено комплексне дослідження застосування пенсійного законодавства, яке є надзвичайно ускладнене тим, що до сьогодні не існує єдиного кодифікованого акта, який би об’єднав велику кількість пенсійних законів. Важливе місце у роботі займають проблеми застосування пенсійного законодавства у судах, зокрема, проаналізовано рішення Конституційного Суду України з проблем пенсійного забезпечення, вказано на проблеми реалізації цих рішень на практиці; досліджено рішення Європейського суду з прав людини та його вплив на правозастосування в Україні; розглянуто окремі аспекти правозастосування пенсійного забезпечення осіб, які мають право на отримання пільгової пенсії. Детально вивчено та проаналізовано місце та вплив адміністративної юстиції на застосування пенсійного законодавства. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного трудового та пенсійного законодавства з метою підвищення ефективності застосування його на практиці.

Видання розраховане на юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.