Юридическая литература

Украинская и зарубежная

подарочная литература

большой выбор

Корзина

Історія української державності: у двох томах. Том 1

 • Історія української державності: у двох томах. Том 1
 • Издательство: Кондор
 • ISBN: 3
 • Кіль-ть сторінок: 344
  Колектив авторів: Борисова О., Климов А.
  Рік видання: 2018
  Тип книги: Підручник
 • 380.00грн.

У підручнику на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури розкриваються вузлові проблеми української державності від давніх часів до сьогодення.Підручник складається з двох томів. У Т.1 викладено матеріал з історії української державності від найдавніших часів до 1917 р.; у Т.2 – від 1917 по 2017 р. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій та явищ, змісті найважливіших для становлення та розвитку української держаархітевності документів, діяльності українських державних діячів. До розв’язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передує набір ключових термінів і понять, а в кінці містяться контрольні питання для самоконтролю і самоперевірки та творчі завдання. Наприкінці кожного тому надається пакет тестових завдань з періоду, якому присвячений том, та список рекомендованої літератури. 

Книга розрахована на викладачів та студентів ЗВО усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами історії України та української державності.