Юридическая литература

Украинская и зарубежная

подарочная литература

большой выбор

Корзина

Правда Руська Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства

 • Правда Руська Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства
 • Издательство: Право
 • ISBN: 978-966-937-232-1
 • Кіль-ть сторінок: 392
  Колектив авторів: Демиденко Г. Г., Єрмолаєв В. М.
  Рік видання: 2017
  Тип книги: Навчальний посібник
 • 200.00грн.

Пропонований посібник є перевиданням «Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі» (2014) зі змінами та доповненнями. Видання присвячене видатній законодавчій пам’ятці права Київської Русі – Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого: тексти двох її редакцій – Короткої і Поширеної Правди, їх переклади, коментарі, а також фрагменти найвизначніших праць з історії створення, дослідження її текстів. Укладачами збірника при складанні коментарів до тексту Руської Правди враховано як досвід попередників, так і досягнення вітчизняної історико-правової науки у дослідженні права Давньоруської держави. Незважаючи на деякі неподолані спірні питання у трактуванні історії, змісту, окремих частин цієї видатної правової пам’ятки, укладачі збірника прагнули подати студентам, зацікавленим читачам найбільш виважені і науково точні короткі коментарі, стисло відобразити спектр поглядів учених-істориків на історію її походження, юридичний зміст і суспільно-політичне значення.
Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів юридичних та історичних факультетів вищих навчальних закладів, читачів, які цікавляться чи вивчають історію вітчизняного державотворення.