Юридическая литература

Украинская и зарубежная

подарочная литература

большой выбор

Корзина

Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку

 • Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку
 • Издательство: Ліра-К
 • ISBN: 978-617-7748-30-3
 • Кіль-ть сторінок: 488
  Рік видання: 2019
  Автор: Вірченко В.В.
  Тип книги: Монографія
 • 600.00грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню економіко-правової природи інтелектуальної власності, економічних імперативів, закономірностей та суперечностей її розвитку в умовах постіндустріальних трансформацій та формування економіки знань. У науковій роботі здійснено ретроспективний аналіз еволюції відносин інтелектуальної власності, а також ґенези і розвитку теорії інтелектуальної власності. Визначено інституційно-організаційні засади реалізації та розвитку відносин інтелектуальної власності. Досліджено специфіку господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності, охарактеризовано сучасний стан і тенденції розвитку глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності. Обґрунтовано пріоритетні напрями формування національної системи комерціалізації інтелектуальної власності.

Для фахівців у галузі інтелектуальної власності, студентів економічних та юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, державних службовців, підприємців та всіх, кого цікавлять питання господарського обороту і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.