ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування

 • Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування
 • Издательство: Право
 • ISBN: 978-966-937-122-5
 • Кіль-ть сторінок: 400
  Колектив авторів: Тацій В. Я., Борисов В. І., Демидова Л. М.
  Рік видання: 2017
  Тип книги: Монографія
 • 180.00грн.

Монографія присвячена дослідженню актуальних питань кримінального законодавства та практики його застосування. Кримінальний кодекс України розглядається як системне утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із виділенням ознак такої системи та критеріїв його оцінювання. Аналізуються норми чинного кримінального законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, життя та здоров’я, власності, безпеки виробництва, громадської безпеки. Особлива увага звертається на проблеми захисту прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою або піклуванням, правосуддя, а також кримінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства та рекомендації з питань застосування його норм.