ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 • Издательство: Ліра-К
 • ISBN: 978-617-7320-78-3
 • Кіль-ть сторінок: 204
  Рік видання: 2016
  Автор: Джуринський О.В.
  Тип книги: Монографія
 • 205.00грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню джерел госпо-дарського права України.

В ній розглядаються проблеми формування та розвитку джерел су-часного господарського права України, їх розуміння та застосування для регулювання відносин у сфері господарювання. Зазначається, що стано-влення правової системи сучасної України, її інтеграція у європейську правову сім’ю поставили питання щодо нового розуміння джерел права і перегляду їх системи.

Сформульовано визначення поняття та з’ясовано особливості дже-рел  господарського  права  України,  як  елементу  правової  системи,  а також уточнено їх перелік. Охарактеризовано окремі види джерел госпо-дарського права(як основних, так і додаткових) та розкрито ступінь їх застосування у регулюванні господарських відносин. Розроблено науково обґрунтовані висновки, пропозиції та рекомен-дації, спрямовані на удосконалення Конституції України, Господарсько-го кодексу України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства.

Для наукових на науково-педагогічних працівників вищих навчаль-них  закладів  та  наукових  установ,  студентів,  аспірантів  та  юристів-практиків.